Lukas Podolski został twarzą najnowszej kampanii Schüttflix

Piłkarski mistrz świata w Schüttflix

Lukas Podolski został nowym ambasadorem marki w kampanii wspierającą europejską ekspansję firmy.

Schüttflix

Informacje o firmie

  • Operator strony internetowej

Schüttflix GmbH
Kaiserstraße 24
33330 Gütersloh, Niemcy
Tel.: +49 5241 60130-0
E-Mail: service@schuettflix.com
Website: https://schuettflix.com/de/de

Dyrektor Zarządzający:
Christian Hülsewig, Nils Klose

Upoważnieni sygnatariusze:
Dagmar Großenbach, Frank Kramer

Siedzibą Spółki jest Gütersloh.
AG Gütersloh HRB-Nr. 11151
USt-IdNr.: DE 319 494 364

  • Międzynarodowe spółki zależne

Schuettflix Polska sp. z o. o.
Postępu 15, VII piętro,

02-676, Warszawa

Dyrektor zarządzający:
Michał Szkudlarek

Telefon: +48 22 103 36 60
E-mail: PL@schuettflix.com
Internet: https://schuettflix.com/pl//pl

NIP: 5252899439

Kapitał zakładowy: PLN 5,000.00

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 954860