Wszystkie artykuły branżowe

Przekrusz betonowy

Przekrusz betonowy jest to materiał powstały poprzez rozdrabnianie - przekruszenie elementu betonowego powstałego z rozbiórki takich konstrukcji jak fundament budynków, obiekty infrastruktury komunikacyjnej czy nawierzchni betonowych.

28.07.2023
Materiały

Przekrusz betonowy

Przekrusz betonowy powstaje w procesie, który obejmuje następujące kroki:

  1. Prace rozbiórkowe: Fragmentacja dużych elementów konstrukcji na mniejsze nadające się dalszej obróbki.

  2. Rozdrabnianie: Po usunięcie zbrojenia beton poddawany jest procesowi rozdrabniania, w wyniku czego powstaje materiał o określonej frakcji i jednolitej strukturze.

  3. Sortowanie: Po rozdrobnieniu, przekrusz betonowy jest starannie przesiewany i sortowany, aby usunąć wszelkie niepożądane materiały, takie jak pozostałości drewna, szkła i tworzyw sztucznych.

Przekrusz betonowy - zastosowanie:

  1. Materiał budowlany: Przekrusz betonowy jest często używany jako substytut tradycyjnego kruszywa w nowych projektach budowlanych. Można z niego wykonać elementy podbudowy dla nowych chodników, dróg czy podjazdów. Przekrusz betonowy wykorzystywany jest także na budowy wszelkiego rodzaju dróg tymczasowych pozwalających na szybką, łatwą i bezpieczną organizację planu budowy.

  2. Beton recyklingowy: Przekrusz betonowy może być ponownie wykorzystany w produkcji betonu. Dodanie go do mieszanki betonowej zmniejsza zapotrzebowanie na naturalne kruszywa i pozwala zaoszczędzić surowiec.

Przekrusz betonowy to przykład zrównoważonego podejścia do zarządzania odpadami budowlanymi. Recykling betonu pomaga zmniejszyć ilość odpadów na składowiskach i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przekrusz betonowy jest nie tylko ekologicznym rozwiązaniem w kontekście zarządzania odpadami budowlanymi, ale także materiałem, który ma szerokie zastosowanie w nowych projektach budowlanych, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów i redukcji śladu węglowego w budownictwie. Dzięki aplikacji Schüttflix możesz w łatwy sposób sprzedać swój materiał pochodzący z rozbiórek, a także znaleźć jego dostawcę w swojej okolicy.